Afscheids Fotografie


Ook na een overlijden wil ik er voor je zijn. Deze dagen gaan vaak als een waas aan je voor bij. 

Wat gebeurde er allemaal en wat deed dat met je ? 

De foto's die ik maak, bekijk je niet. Je voelt ze.